ט"ו בשבט | חב''ד שעל אתר > אתרי חגים 22

חב''ד שעל אתר > אתרי חגים > ט"ו בשבט

ט"ו בשבט

מולטימדיה

הגות ומחשבה

■ אילן, אילן, במה אברכך? ■ כי האדם עץ השדה ■ מצוה להיות בצמיחה תמיד ■ תחזיק חזק עלה קטן שלי... ■ לראות רק טוב ■ האדם והעץ ■ נטיעה רכה ■ ארץ ישראל

מושגים

■ ט"ו בשבט, שבעת המינים וסדר הברכות ■ מנהגי ט"ו בשבט ■ יש חיים בפירות יבשים ■ פירות שנתברכה בהם ■ ערלה

סיפורים ושירים

■ אתרוג בט"ו בשבט ■ אבנים כתזכורת ■ ביכורי תודה ■ סודו של עץ ■ שירי ט"ו בשבט

הדפסה שלח לחבר שתף