לומדים גאולה | חב''ד שעל אתר 22

חב''ד שעל אתר > לומדים גאולה

לומדים גאולה

תכלית הניסיונות

הרב מנחם ברוד 2 תגובות

מטרת הניסיונות אינה להחליש, חלילה, את עם-ישראל, אלא להפך – להעלותו לרמה עליונה יותר. ככל שהניסיונות גוברים, הדבר מעיד על עוצם העלייה הצפויה לבוא לאחר העמידה בהם.

ראשית התיקון

צעירי אגודת חב"ד

מדרשי חז"ל מספרים בהרחבה על מידת חסדו המופלאה של אברהם אבינו, והוא מוגדר "איש הטוב והחסד בעצם", שנדיבותו הייתה הן בממונו, הן בגופו, הן בנשמתו.

טהרת העולם

הרב מנחם ברוד

בפשטות, היה המבול עונש על חטאי העולם. אולם תורת החסידות מגלה בו משמעויות עמוקות יותר, הקשורות להכנת העולם למתן-התורה ואף לגאולה העתידה.

חיבור ההפכים

הרב מנחם ברוד

כל הברואים נבראו בבת-אחת מהמאמר האלוקי. כאשר הקב"ה אמר: "ישרצו המים שרץ נפש חיה" – נבראו מיד כל חיות המים, גופן ונפשן כאחד; וכך גם בבריאת העופות וחיות היבשה. מדוע האדם נברא דווקא מהעפר?

לשוב גם אחרי התשובה

צעירי אגודת חב"ד

הזוהר אומר שמשיח-צדקנו יחזיר את הצדיקים בתשובה. לכאורה יש כאן סתירה פנימית – אם הם צדיקים, מדוע עליהם לעשות תשובה?

תשובה שמביאה גאולה

צעירי אגודת חב"ד

עצם העובדה שעדיין נשארו עוונות בעם-ישראל, אין בה כדי לעכב את הגאולה. אם כך, לאיזה סוג של תשובה הקב"ה ממתין?

איך להיות בשמחה תמיד?

צעירי אגודת חב"ד

אלפיים שנה אנו מצפים לגאולה ועדיין בן-דוד לא בא. לכאורה, הציפייה הממושכת אמורה להביא עמה רגשות של צער וכאב. אך עם זאת כיצד אפשר בד-בבד גם לשמוח?

איך להלהיב את הנשמה

צעירי אגודת חב"ד

התנאים הבסיסיים הדרושים לקיומה של להבה הם שניים: א. שיימצאו חומרי-בערה מתאימים, שבהם תוכל הלהבה להיאחז; ב. שלא יפגעו בה חומרי-כיבוי- דוגמת מים ועפר.

אמונה – זה טוב לבריאות?

הגאולה מעניין ועכשווי

מתוך למעלה מאלף נבדקים, שהיו כולם חולים במחלות כרוניות- ''הבריאו'' 30% לאחר שטופלו בגלולות שהכילו... סוכר פשוט!

האם יש בחירה חופשית?

צעירי אגודת חב"ד

העובדה שניתנה לאדם בחירה חופשית מעוררת את השאלה, עד כמה יש לו ולמעשיו השפעה על הדרך שמוליכה אל הגאולה?

האם יש ''בעל הבית'' לעולם?

הגאולה מעניין ועכשווי

הבנה מבורכת זו שהגדול ביותר והקטן ביותר צופנים בחובם את אותם הסודות, בעצם, מבטאים את התפיסה המדעית המודרנית הגורסת שאותם חוקים וכוחות יסודיים מתבטאים בכל מגוון התופעות הטבעיות.

יוד, ברזל ומשיח

הגאולה מעניין ועכשווי

מיליוני בני אדם במדינות המתפתחות מתקשים להגיע לתזונה עשירה ביסודות קורט ובויטמינים, שהם מרכיבים חיוניים לבריאות. מדובר באוכלוסיה שענייה מכדי לרכוש אפילו מזון בכמות מספקת.

חופשי מצומות ותעניות?

צעירי אגודת חב"ד

מדוע לעתיד לבוא הצומות יתבטלו? ואיזו סיבה תהיה לנו לשמוח ולחגוג בימים אלה, שבהם נחרב בית-המקדש ועם-ישראל יצא לגלות?!

מי יבנה המקדש השלישי?

צעירי אגודת חב"ד צעירי אגודת חב"ד

בדברי חז"ל יש סתירה בשאלה מי יבנה את בית-המקדש השלישי. בכמה מקומות נאמר שהבית השלישי יֵרד מן השמים, ובמקומות אחרים נאמר שייבנה בידי אדם (המלך המשיח). מי איפה יבנה את בית המקדש השלישי?

איך יראה בית המקדש?

צעירי אגודת חב"ד

הנביא חגי ניבא על בית-המקדש השני (חגי ב,ט): ''גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון''. במה תהיה גדולתו של הבית-המקדש השלישי על הבית השני?

מי יבריא כשהמשיח יבוא?

המחלות והייסורים הגופניים הם חלק בלתי-נפרד ממציאות חיינו. אחד הדברים הגדולים שאנו מתפללים עליהם הוא – שנהיה בריאים. מה יקרה לאנשים חולים בימות המשיח?

תפקידו של המשיח

צעירי אגודת חב"ד

מלכות דוד מסמלת את השלמות של חיי התורה והמצוות. תפקידו של המלך המשיח הוא להחזיר שלמות זו.כחלק מהתפקיד, האם הוא יעשה אותות ומופתים בעולם?

כוח המעשה

צעירי אגודת חב"ד

בזמן הגאולה דברים רבים שעתידים להשתנות,כמו ההלכה למשל שתהיה כבית-שמאי ולא כבית-הילל. איך ייתכן שיחול שינוי בהלכה לאחר שכבר נקבעה?

מרגל משבט לוי

1 תגובות

משה-רבינו שלח לארץ ישראל שנים-עשר מרגלים. ארבעים שנה לאחר מכן שלח גם יהושע בן-נון מרגלים לארץ, אך רק שניים. אחד מהם היה כלב בן יפונה, מי היה השני?

התורה כמשל

הרב מנחם ברוד

חכמי-ישראל נתאוו לימות המשיח, כדי שיוכלו לקבל את ההתגלות הגדולה של חכמת התורה שתהיה אז. באיזו התגלות מדובר?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
הדפסה שלח לחבר שתף